Search results

 1. Šírenie bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí
  Puzderová Barbora ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143057
  diplomová práca
  book

  book

 2. Účinné metódy eliminácie bakteriálnej kontaminácie vo vodách určených na individuálne zásobovanie
  Bezáková Tatiana ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142983
  diplomová práca
  book

  book

 3. Mechanizmy rezistencie bakteriálnych izolátov voči klinicky významým antibiotikám a chemoterapeutikám
  Gliševič Andrej ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136265
  diplomová práca
  book

  book

 4. Sekundárny metabolizmus vláknitých húb Trichoderma sp.
  Víglaš Ján ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie ; Degree program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141148
  diplomová práca
  book

  book

 5. Možnosti antifungálnej terapie a hľadanie nových špecifických miest zásahu pre antifungálne aktívne zlúčeniny
  Jelínková Lenka ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136292
  diplomová práca
  book

  book

 6. Ochrana poľnohospodárskych plodín voči fungálnym infekciám
  Zajiček Matej ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131782
  diplomová práca
  book

  book

 7. Potencovanie účinku antifungálne aktívnych azolov novosyntetizovanými derivátmi 1,4 dihydropyridínov
  Pfeiferová Barbora ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 07.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131772
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vzájomné interakcie mikroorganizmov a rastlín
  Zbojová Lenka ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 07.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131761
  diplomová práca
  book

  book

 9. Identifikácia a charakterizácia bakteriálnych izolátov z archeologických nálezísk
  Thomay Simon ; 043000  Olejníková Petra ; 043000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.25. biotechnológie, 4.1.14. chémia ; Degree program : I-BBT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131775
  diplomová práca
  book

  book

 10. Úloha ABC transportérov v procese mykoparazitizmu vláknitých húb Trichoderma sp.
  Pagáč Tomáš ; 043260  Olejníková Petra (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 560

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103306
  diplomová práca
  book

  book