Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59769 xxx^"
 1. Spôsoby výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky : Patentový spis 286943
  Jaklovský Štefan  Palou Martin Tchingnabé ; C2110
  2009
  surovinové zmesi, kryštalická vysokopecná troska, reaktivita surovinovej zmesi, Obsah MgO, emisia CO2, energia, životné prostredie
  XXX
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 2. Aplikácia kalorimetra a termickej analýzy na štúdium nových zmesných cementov
  Palou Martin Tchingnabé ; C2110  Jaklovský Štefan
  2008
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article