Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59800 dbp^"
 1. Katalytické účinky mangánu vo Fentonovej reakcii
  Marton Michal ; 046290  Prousek Jozef ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101813
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Degradácia estrogénnych látok s antikoncepčným účinkom Fentonovou reakciou
  Korbová Bibiana ; 046290  Prousek Jozef ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104447
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Nanočastice v životnom prostredí a ich toxické účinky
  Drobňáková Adriána ; 046290  Prousek Jozef (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92563
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Príprava a využitie nanoželeza v rôznych pokročilých metódach čistenia vôd
  Solmošiová Mária ; 046290  Prousek Jozef (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92888
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Použitie pokročilého fentonovského procesu na degradáciu chlórovaných polutantov
  Čižmárová Oľga ; 046290  Prousek Jozef (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92556
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Endokrinné disruptory vo vodách a ich toxické účinky
  Girgášová Barbora ; 046290  Prousek Jozef (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 13.07.2015 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101745
  bakalárska práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.