Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu59979 avs^"
 1. ročná správa Kega: Vytvorenie modelu vzdelávania podporujúceho zvyšovanie kompetencií študentov neekonomicky zameranej univerzity v oblasti inovatívneho, podnikateľského myslenia a podpory podnikania / aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  Bratislava Slovenská technická univerzita 2022 . - 22 s.
  https://projekty.portalvs.sk/projekty/spravy/14147
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave.Ročná správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018 aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  1.vyd
  Bratislava STU 2019 . - 19 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Inovácia výučby ekonomických a manažérskych predmetov na FCHPT STU v Bratislave správa o riešení projektu KEGA 031STU-4/2018 / aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  1.vyd
  Bratislava ÚM STU 2018 . - 16 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book