Search results

 1. Analýza postavenia mliekarenského podniku na trhu
  Holotňáková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2021 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149021
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
  Berkeš Marek ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  902020 ; Date of acceptation : 21.06.2019 ; Degreee discipline : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Degree program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136156
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Čaklošová Soňa ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151178
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Figna Tomáš ; 902024  Zatrochová Monika (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93645
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Manažérske aspekty pracovnej motivácie
  Krafčíková Veronika ; 902024  Zatrochová Monika (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83534
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Efektívny vedúci
  Ilavská Michaela ; 902024  Zatrochová Monika (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 15.07.2014 ; Degree program : 104

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83765
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Moderné bankové nástroje
  Čamajová Katarína ; 902024  Zatrochová Monika (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 14.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-AIM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93641
  bakalárska práca
  book

  book