Search results

 1. Riadiaci systém pre roboty v poľnohospodárstve
  Čobrda Daniel ; 031000  Kľúčik Marian ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-API . - 47 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=ResultFormChild0001937A&seo=CRZP-Zoznam-z%C3%A1znamov
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Automatický zavlažovací systém
  Gavula Adam ; 031000  Kľúčik Marian ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 49 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135304
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Automatický zavlažovací systém
  Orlický Lukáš ; 031000  Kľúčik Marian ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 29 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123376
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Kráčajúci robot
  Mudrák Maroš ; E011  Kľúčik Marian (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 50 s
  priemyselná informatika automatizácia Aplikovaná informatika mobilné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50627
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book