Search results

 1. Optimalizácia technológie syntézy nanokompozitov na báze uhlíkových nanorúrok v HF CVD reaktore
  Kolmačka Michal ; 033000  Kadlečíková Magdaléna ; 033000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : D-ME

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109912
  dizertačná práca
  book

  book