Search results

 1. Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác, II. ročník, č. 2, 2012
  Majtán Štefan (rec.)  Lipták František (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2012 . - 372 s
  ISBN 978-80-970759-2-7
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  book

  book

 2. Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy
  Majtán Štefan (Editor) 
  Bratislava : Ekonóm, 2011 . - 497 s
  ISBN 978-80-225-3200-6
  facility management
  zborník (príspevkov)
  (4) - článok
  book

  book