Search results

 1. Dimenzie marketingu na začiatku tretieho tisícročia
  Majtán Štefan  Majtánová Anna
  Ekonomický časopis = Journal of Economics . Roč. 52, č. 5 (2004), s.584-597
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article