Search results

 1. Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
  Floriš Viktor ; 063000  Šugárová Jana ; 063400 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143713
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia
  Gálik Rastislav ; 063000  Šugárová Jana ; 063400 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143714
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Vplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia
  Moško Anton ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138591
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Optimalizácia výroby plošných výtvarkov vo firme AJ Metal Design, a. s.
  Forrová Dominika ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138751
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.
  Tomašovič Andrej ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138419
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Optimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.
  Packa Emil ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138579
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Hodnotenie pretvorenia materiálu v procesoch tvárnenia
  Krajčová Alexandra ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132168
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na kvalitatívne charakteristiky výtlačku
  Kapsa Peter ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132162
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a testovanie životnosti povlakov strižných a ťažných nástrojov
  Juráň Peter ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132149
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Hodnotenie tribologických vlastností laserom textúrovaných nástrojových ocelí pre aplikácie v procesoch tvárnenia
  Petrík Dušan ; 063000  Šugárová Jana ; 063600 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132152
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book