Search results

 1. Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania : prihláška patentu č. 5004-2016, dátum podania prihlášky: 05.02.2016, dátum zverejnenia: 04.09.2017, Vestník ÚPV SR č. 09/2017, stav: udelený, platný patent č. 288539, dátum udelenia patentu: 05.02.2018 aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ivan Buranský
  Šugár Peter ; M3000  Šugárová Jana ; M3600 Buranský Ivan ; M3600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2017 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/5004-2016
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book