Search results

 1. Textúrovaný tlačný nástroj a spôsob výroby pravouhlej alebo kruhovej mikrotextúry na aktívnej ploche profilovej krivky tlačného nástroja: : prihláška úžitkového vzoru č. 217-2017, dátum podania prihlášky: 13.10.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.05.2018, Vestník ÚPV SR č. 05/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8237, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.10.2018 / aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Martin Frnčík
  Šugár Peter ; 063600  Šugárová Jana ; 063600 Frnčík Martin ; 063000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/217-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Merací prípravok na meranie geometrických parametrov osovosymetrických rotačných súčiastok z tenkých plechov v závislosti na plošnej anizotropii materiálu a spôsob merania : prihláška úžitkového vzoru č. 5005-2016, dátum podania prihlášky: 05.02.2016, Vestník ÚPV SR č. 12/2016, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 7626 aut. Peter Šugár, Jana Šugárová, Ivan Buranský
  Šugár Peter ; M3000  Šugárová Jana ; M3600 Buranský Ivan ; M3600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2016 . - 10 s
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/5005-2016
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book