Search results

 1. Bezpečnostná architektúra pre distribuované prostredia.
  Filipek Jozef ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 29.05.2018 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : D-AI . - 99 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120106
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Security Extension of Automotive Communication Protocols Using Ethernet / IP
  Laštinec Ján ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 31.01.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : D-AI . - 148 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111995
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Bezpečné riadenie prístupu v distribuovaných prostrediach
  Vilhan Peter ; I300  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.07.2014 ; Degree program : 213
  routing public key infrastructure BATMAN smerovanie mobilné siete riadenie prístupu PKI MANET infraštruktúra verejného kľúča
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69108
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 4. Security Evaluation supported by Information Security Mechanisms
  Breier Jakub ; I300  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  bezpečnostné mechanizmy bezpečnostný model analýza rizík počítačová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81175
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. Implantovaný reťazcový certifikát v distribuovanom prostredí
  Huraj Ladislav ; I100  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 94 s
  reťazcový certifikát distribuované prostredie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 6. On the Modeling and Management of the Security of Data Communication Networks
  Hassan Ahmed Abdallah ; I100  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2003 . - 87 s príl.
  bezpečnosť počítačových systémov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Príspevok k návrhu vysokospoľahlivých voľne viazaných multiprocesorových systémov : Kand.diz.práca : V.odb. 26-17-9 : Obh. 19.01.1995 / [aut.] Jelemenská,Katarína, Ing.; Škol. Hudec,Ladislav
  Jelemenská Katarína ; E220  Hudec Ladislav (Thesis advisor) ; 070400
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1994 . - 93 s Autoref.1994, 14 s
  výpočtová technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Optimalizácia rozloženia diagnostických hodín do programu mikropočítača : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 04.06.1985 / [aut.] Hudec,Ladislav, Ing.; Škol. Frištacký,Norbert
  Hudec Ladislav ; E220  Frištacký Norbert (Thesis advisor) ; 070000
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 98 s
  technická kybernetika automatizácia riadenia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book