Search results

 1. Social Insect Inspired Algorithm to Detect and Track Topics in Dynamic Documents
  Sabo Štefan ; 070200  Návrat Pavol ; 070200 (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 29.09.2016 ; Degreee discipline : 9.2.6. informačné systémy ; Degree program : D-IIS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133958
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Zhlukovanie na sociálnom webe
  Kuzár Tomáš ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  clustering sociálny web zhlukovanie programové systémy Program Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55908
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 3. Modely opisu programových systémov - podpora návrhových vzorov
  Kajsa Peter ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013
  programové systémy Program Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69101
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 4. Semi-automated Construction of Messaging-based Enterprise Application Integration Solutions
  Mederly Pavol ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  integračné vzory integrácia podnikových aplikácií posielanie správ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55906
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 5. Príspevok k tvorbe a rozpoznávaniu inštancií návrhových vzorov
  Majtás Ľubomír ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  design pattern návrhový vzor
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 6. Získavanie informácií z webu metódami inšpirovanými správaním sa sociálneho hmyzu
  Bou Ezzeddine Anna ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011
  Aplikovaná informatika bee hive model hierarchia model včelieho úľa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74838
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 7. Extending and Utilizing the Software and Systems Process Engineering Metamodel with Ontology
  Líška Miroslav ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 75 s
  SPEM OWL metamodel softvérového inžinierstva validácia modelu verifikácia projektového plánu
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Identifikácia návrhových vzorov statickou analýzou založenou na ich dôležitých vlastnostiach
  Jakubík Jaroslav ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2009 . - 98 s príl.
  návrhový vzor identifikácia návrhových vzorov zdrojový kód
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT2000
  book

  book

 9. Plánovanie a zmena harmonogramu
  Lekavý Marián ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  STU v Bratislave FIIT, 2008 . - 99 s
  plánovanie zmena harmonogramu STRIPS HTN
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Improving Variability in Software Configuration Management by Separation of Concerns
  Fazekas Zoltán ; I200  Návrat Pavol (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2006 . - 134 s
  manažment softvérových konfigurácií
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book