Search results

 1. Teória hier
  Goga Marián 
  Bratislava : Iura Edition, 2013 . - 144 s
  ISBN 978-80-8078-613-7
  teória hier teória rozhodovania operačná analýza aplikovaná matematika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  Teória hier

  book

 2. Mikroekonómia : Dokonalá konkurencia
  Goga Marián  Janok Michal Ivanová Eva
  1. vyd.
  Bratislava : MIKA - Conzult, 2001 . - 155 s
  ISBN 80-968504-0-7
  mikroekonómia Spotrebiteľ trh
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 3. Kvantitatívny manažment
  Goga Marián 
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2000 . - 128 s
  ISBN 80-88715-85-7
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF2000
  book

  book

 4. Okno do mikroekonómie / [aut.] Goga,Marián
  Goga Marián 
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1994 . - 135 s
  ISBN 80-85323-58-3
  Mikroekonomika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 5. Úvod do mikroekonómie / [aut.]Marián Goga
  Goga Marián 
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1994 . - 135 s
  ISBN 80-85323-58-3
  mikroekonómia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF0100
  book

  book

 6. Ekonómia pre každého / [aut.] Goga,Marián; Brezina,Ivan
  Goga Marián  Brezina Ivan
  1.vyd.
  Bratislava : Elita, 1993 . - 100 s
  ISBN 80-85323-38-9
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  R0001
  book

  book

 7. Ekonómia pre každého / [aut.]Goga,Marián, Brezina,Ivan
  Goga Marián  Brezina Ivan
  Bratislava : Elita, 1993 . - 100 s : Obr.,tab.,lit
  ISBN 80-85323-38-9
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book