Search results

 1. Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
  Lovecká Mária ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 56 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects voľný čas prevencia závislosť alkohol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Problematika šikanovania žiakov v škole
  Makraiová Andrea ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 58 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80933
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Juríček Tomáš  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  employees Management education education vzdelávanie manažment hodnotenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Manažovanie vzdelávania zamestnancov vo výrobnom podniku a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Hančin Marián  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67604
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Boško Miroslav  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  efficiency Management quality riadenie vyučovací proces manažment kvalita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67908
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kvalita života žiakov v škole
  Bellová Beáta  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  život kvalita života
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58823
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Podiel rodiny na formovaní osobnosti žiaka strednej školy = The family influence on the formation of the secondary student personality : Diplomová práca
  Sulírová Anna  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Vytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov = Creation of the positive climate in the classroom and its influence on a students´process of learning : Diplomová práca
  Ivanišová Jana  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  klíma triedy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kvalita vzdelávania a uplatnenie absolventov na trhu práce = Quality of education and placement of graduates at labour market : Diplomová práca
  Klinková Lucia  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  nezamestnanosť absolventi
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv kvality vzdelávania na uplatnenie absolventov na trhu práce = Influence of quality of education on application graduate on the employment market : Diplomová práca
  Koňakovská Oľga (xxx)  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 66 s príl (1 CD-ROM)
  kvalita vzdelávania trh práce
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book