Search results

 1. Problematika šikanovania žiakov v škole
  Makraiová Andrea ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 58 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80933
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
  Lovecká Mária ; M  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 56 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects voľný čas prevencia závislosť alkohol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Manažovanie vzdelávania zamestnancov vo výrobnom podniku a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Hančin Marián  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67604
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Boško Miroslav  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  efficiency Management quality riadenie vyučovací proces manažment kvalita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67908
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Juríček Tomáš  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  employees Management education education vzdelávanie manažment hodnotenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67834
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Kvalita života žiakov v škole
  Bellová Beáta  Jambor Jaroslav (Thesis advisor) ; M7100
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  život kvalita života
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58823
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Porovnávacia analýza systémov vzdelávania v SR a v zahraničí = Comparative analysis of education systems in Slovak republic and abroad : Diplomová práca
  Beták Norbert  Jambor Jaroslav (XXX) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 99 s príl (1 CD-ROM)
  systémy vzdelávacie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Učebná pomôcka pre vyučovací proces zameraný na prvky aktívnej a pasívnej bezpečnosti v automobile = The educational implement for learning process point on active and passive safety elements in the cars : Diplomová práca
  Lučanský Milan ; I200  Jambor Jaroslav (XXX) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009 . - 90 s 1 CD-ROM
  vyučovací proces pasívna bezpečnosť aktívna bezpečnosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Návrh učebnej pomôcky pre zlepšenie vyučovacieho procesu = Design of a teaching aid : Diplomová práca
  Švelta Anton  Jambor Jaroslav (XXX) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  učebné pomôcky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zlepšovanie vyučovacieho procesu aplikáciou novej učebnej pomôcky = The improvement of education process through the application of a new teaching aid : Diplomová práca
  Koťová Mária  Jambor Jaroslav (XXX) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  vyučovací proces učebné pomôcky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book