Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu6424 xcla^"
 1. Automated testbed for measurements and evaluation of the position sensors characteristics / aut. Richard Balogh, Štefan Knotek, Ján Šturcel
  Balogh Richard ; 030400  Knotek Štefan Šturcel Ján
  2016 Cybernetics & informatics (K&I) : . CD-ROM, [4] s.
  position sensor embedded microcontroller Instrumentation sensor characteristics automation of measurements
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7438607&filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7438528%29
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Trendy v senzorovej technike, mikrosystémové technológie
  Šturcel Ján ; E1110 
  Kybernetika a informatika 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [5] s.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Numerical Linearization of Sensor Characteristics Using Polynomial Approximation
  Šturcel Ján ; E1110 
  Applied Natural Sciences 2011 : . s.150-155
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 4. An Effective PLC Control Methods for Stacker Crane
  Dorner Jozef ; E010  Šturcel Ján ; E1110
  PEIT '011. New Paradigms in Electronics & Information Technologies : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Využitie elektromagnetického poľa mobilných telefónov na diaľkové ovládanie elektrických zariadení
  Siebert Michal ; E  Šturcel Ján (xxx) ; E1110
  ŠVOČ 2010 (elektronický zdroj) : Zborník vybraných prác . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Experimentálne pracoviská pre dištančné štúdium
  Šturcel Ján ; E1110 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 15, mimoriadne č (2009), s.197-200
  e-learning vzdialené riadenie snímače meracie členy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Electro-Thermal Analysis of SMA Actuator with CRIMPS
  Drahoš Peter ; E010  Šturcel Ján ; E1110 Kutiš Vladimír ; E020
  CMAS 2009. Computational Modelling and Advanced Simulations : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Learning Materials for Distance Learning Course
  Šturcel Ján ; E1110  Balogh Richard ; E010
  Applied Natural Sciences 2009 : . s.303-308
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Digital Linearization in Sensor Systems Using Polynomial Approximation
  Šturcel Ján ; E1110  Kamenský Miroslav ; E040
  Process Control 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Modulárne senzorové systémy. Norma IEEE 1451
  Šturcel Ján ; E1110 
  Kybernetika a informatika 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article