Search results

 1. Návrh na zefektívnenie súčasného stavu logistických procesov v procese obstarávania a v systéme riadenia prevádzky výroby transformátorov v podniku ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom = Proposal of reengineering the current state of logistics processes in the stock provision process and in the operating control system of transformer production in ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom company : Diplomová práca
  Mišáková Barbora ; M190  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book