Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu6446 xcla^"
 1. Vývoj od vzniku sveta po súčasnosť
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.138-142
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Pokračovanie "Inverzného Envirobabylonu? alebo ako sa volá veda o prostredí?
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.130-132
  životné prostredie ekológia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Bude populačná explózia pokračovať?
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Manažérstvo životného prostredia 2006 : . s.133-137
  životné prostredie trvalo udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. História a súčasnosť výučby environmentalistiky na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
  Wittlinger Viktor ; M390 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.460-461
  environmentalistika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Doprava v budúcich desaťročiach. Transportation in the forthcoming decades
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Monitorovanie a hodnotenie stavu životného prostredia V : . s.187-195
  doprava
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Skúsenosti s previerkami vedomostí s podporou počítača. Experience with computer aided check up of knowledge
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Schola 2004: 6.medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.295-298
  previerka vedomostí počítače
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Heat radiation through a water fire-screen
  Wittlinger Viktor ; M390 
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.1511-1514
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Historia magistra vitae
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Schola 2004: 6.medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.292-294
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Alternative energy sources in transport
  Wittlinger Viktor ; M390 
  CO-MAT-TECH 2003 : . s.1187-1194
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Vývoj populácie Zeme. Population trend on Earth
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Integrovaná bezpečnosť . s.235-236
  vývoj populácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.