Search results

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu6453 ddz^"
 1. Príspevok k problematike použitia meracích transformátorov v obvodoch s deformovanými prúdmi a napätiami : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 25.06.1986 / [aut.] Bojna,Ivan, Ing
  Bojna Ivan ; E040 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1985 . - 139 s Autoref.1985, 19 s
  Meracia technika polovodičové zariadenia
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book