Search results

 1. Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov na danom pracovisku
  Kutláková Renáta ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132074
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Bezpečné pracovné postupy pri práci v dielni
  Šúreková Denisa ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132041
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Nové povinnosti pre zamestnávateľov vyplývajúce zo zmien legislatívy pre oblasť BOZP
  Žišková Jessica ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96011
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na základných školách
  Pechová Dominika ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96102
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Bezpečnosť pri práci na vysokozdvižných plošinách
  Kadlecová Gabriela ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96601
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnosť pri práci vo výškach
  Petrlová Zuzana ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-BOZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120977
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v poľnohospodárstve
  Pangrácová Denisa ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 169 . - 52s CD
  Occupational Health and Safety safety equipment agriculture zariadenie poľnohospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112251
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnosť a ochrana zdravia vo vybranom školskom zariadení
  Ešek Róbert ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 51s CD
  fire protection pracovný úraz bezpečnostné značky Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87750
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vysokozdvižných plošinách
  Hrdeková Barbora ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety pracovný úraz riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95870
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na VN a VVN
  Tomko Roman ; M  Harangozó Jozef (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 169 . - 49s CD
  Occupational Health and Safety osobné ochranné pracovné prostriedky pracovný úraz
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87835
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book