Search results

 1. Analýza rizík vo vybranom podniku
  Petrlová Zuzana ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126725
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Zefektívnenie procesu výučby bezpečnosti práce na základných školách
  Pechová Dominika ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126163
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Posúdenie bezpečnosti práce zvárača vo vybranom podniku
  Matuščin Peter ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119076
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Hodnotenie nebezpečenstiev a rizík vyplývajúcich z pracovných činností vo firme KOVO spol. s.r.o.
  Pangrácová Denisa ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118372
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza vzniku možných mimoriadnych udalostí vo vybranom regióne
  Ludrovanová Alexandra ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118301
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Bezpečnostný audit vo vybranom podniku
  Hrdeková Barbora ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121636
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Analýza bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární
  Nechalová Lucia ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118440
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnosť práce pri montáži a demontáži elektrických meracích súprav
  Tomko Roman ; 065000  Harangozó Jozef ; 065200 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118955
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analýza rizík pracovných činností mechanikov na vybraných zariadeniach
  Uváčiková Klaudia ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109996
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza rizík pracovných činností elektrikára v spoločnosti Holcim Slovensko a.s.
  Posová Veronika ; 065000  Harangozó Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109993
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book