Search results

 1. Pracovné prostredie ako zložka podnikateľských aktivít / aut. Jozef Harangozó
  Harangozó Jozef 
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2018 : . S. 127-128
  riziko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kríza
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 2. Výroba a spotreba v kontexte proenvironmentálne orientovaného podnikania / Hans-Dieter Pietrucha, Jozef Harangozó, Gabriela Rusková, Philipp Keim, Želimir Topic, Vladimír Karvaj
  Pietrucha Hans-Dieter  Harangozó Jozef Rusková Gabriela Keim Philipp Topic Želimir Karvaj Vladimír
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 107-115
  článok zo zborníka
  (2) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 3. Prístupy k systémom manažérstva kvality a systémom manažérstva environmentu v súlade s revíziami noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 / aut. Miroslav Rusko, Jozef Harangozó
  Rusko Miroslav ; 065200  Harangozó Jozef
  Manažérstvo životného prostredia 2017 : . S. 120-129
  norma kvalita environment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Pripravenosť priemyselných podnikov na implementáciu požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 / aut. Miroslav Rusko, Jozef Harangozó, Gabriela Vyskočová
  Rusko Miroslav ; 065200  Harangozó Jozef Vyskočová Gabriela ; 060000
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : . S. 131-141
  environment manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vplyv kvapalných akcelerantov na zápalnosť dosiek na báze dreva / aut. Peter Rantuch, Jozef Harangozó, Karol Balog, Ivan Hrušovský
  Rantuch Peter ; 065000  Harangozó Jozef Balog Karol ; 065000 Hrušovský Ivan ; 065300
  ExFoS 2017. Expert Forensic Science 2017 . CD-ROM, s. 469-481
  OSB dosky požiar
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov na základných školách / aut. Jozef Harangozó, Dominika Pechová, Karol Balog, Pavol Čekan
  Harangozó Jozef ; 065200  Pechová Dominika ; 060000 Balog Karol ; 065000 Čekan Pavol ; 065200
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . DVD-ROM, [6] s.
  zdravie a bezpečnosť nové výučbové materiály
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Posúdenie úrovne BOZP v rámci rizík vyplývajúcich z inhalačnej expozície pevným aerosólom v prevádzke na spracovanie komunálneho odpadu / aut. Pavol Čekan, Jozef Harangozó, Karol Balog
  Čekan Pavol ; 065200  Harangozó Jozef ; 065200 Balog Karol ; 065000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . DVD-ROM, [8] s.
  bezpečnosť riziko aerosóly koncentrácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z pohľadu banskej činnosti / aut. Jozef Harangozó, Matej Menčík
  Harangozó Jozef  Menčík Matej ; 065000
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016 : . S. 135-140
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci riziko pracovný úraz
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Manažérstvo rizika ako významný nástroj na elimináciu rizík / aut. Jozef Harangozó, Ľuboš Polakovič
  Harangozó Jozef  Polakovič Ľuboš
  Nástroje environmentálnej politiky 2016 : . S. 122-128
  riziko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci kríza
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Software design to calculate of vibration for a more effective assessment of the safety of the working environment / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, Jozef Harangozó, Miroslav Rusko
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Harangozó Jozef Rusko Miroslav ; 065200
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava: Řada bezpečnostní inženýrství : . Vol. 11, no. 2 (2016), s. 1-5
  vibration software calculation
  článok zo zborníka
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article