Search results

 1. Praktikum z analytickej chémie
  Purdešová Andrea ; C1180  Tarapčík Pavol ; C1180 Sádecká Jana ; C1180 Hroboňová Katarína ; C1180 Špánik Ivan ; C1180 Rievaj Miroslav ; C1180 Švorc Ľubomír ; C1180 Manová Alena ; C1180 Čacho František ; C1180
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 242 s
  ISBN 978-80-227-3555-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book