Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu65441 ddp^"
 1. Elektrochemické senzory na báze nemodifikovaných a zlatými nanočasticami modifikovaných bórom dopovaných diamantových elektród
  Štefčáková Miroslava ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163694
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie vsádzkovej injekčnej analýzy na stanovenie teobromínu vo vzorkách potravín
  Matúšková Ivana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 30.05.2022 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163758
  diplomová práca
  book

  book

 3. Progresívny elektrochemický senzor na stanovenie liečiva znižujúceho mortalitu ochorenia COVID-19
  Benková Alžbeta ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 31.05.2021 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157646
  diplomová práca
  book

  book

 4. Nepriame elektrochemické stanovenie kazeínu na pokročilých elektródových materiáloch
  Pinkeová Andrea ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157738
  diplomová práca
  book

  book

 5. Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov pre športovcov
  Haššo Marek ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 22.06.2020 ; chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150984
  diplomová práca
  book

  book

 6. Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch
  Kianičková Kristína ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 28.05.2019 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143180
  diplomová práca
  book

  book

 7. Nové elektródové materiály pri riešení úloh farmaceutickej a klinickej analýzy
  Strežová Ivana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136390
  diplomová práca
  book

  book

 8. Nový prístup pre elektrochemické stanovenie purínových DNA báz
  Brtková Barbora ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131817
  diplomová práca
  book

  book

 9. Perspektívny elektrochemický senzor pre detekciu a stanovenie cytostatík
  Borovská Katarína ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 05.06.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131810
  diplomová práca
  book

  book

 10. Elektrochemické štúdium vybraných antidepresív a možnosti ich stanovenia pomocou moderných elektroanalytických metód
  Maťokárová Martina ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 06.06.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131841
  diplomová práca
  book

  book