Search results

 1. Moderné elektroanalytické metódy v analýze výživových doplnkov pre športovcov
  Haššo Marek ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 22.06.2020 ; Degreee discipline : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150984
  diplomová práca
  book

  book

 2. Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch
  Kianičková Kristína ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2019 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143180
  diplomová práca
  book

  book

 3. Nové elektródové materiály pri riešení úloh farmaceutickej a klinickej analýzy
  Strežová Ivana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; Date of acceptation : 28.05.2018 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136390
  diplomová práca
  book

  book

 4. Perspektívny elektrochemický senzor pre detekciu a stanovenie cytostatík
  Borovská Katarína ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131810
  diplomová práca
  book

  book

 5. Nový prístup pre elektrochemické stanovenie purínových DNA báz
  Brtková Barbora ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 05.06.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131817
  diplomová práca
  book

  book

 6. Elektrochemické štúdium vybraných antidepresív a možnosti ich stanovenia pomocou moderných elektroanalytických metód
  Maťokárová Martina ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131841
  diplomová práca
  book

  book

 7. Stanovenie vybraných fluorochinolónových antibiotík na bórom dopovanej diamantovej elektróde
  Andrejčáková Dana ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 06.06.2016 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131837
  diplomová práca
  book

  book

 8. Voltampérometrické stanovenie vybraných antihypertenzív na báze 1,4-dihydropyridínu
  Cinková Kristína ; 041180  Švorc Ľubomír (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 127

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103122
  diplomová práca
  book

  book

 9. Elektrochemické stanovenie kyseliny listovej na dopovaných diamantových elektródach
  Šatkovská Petra ; 041180  Švorc Ľubomír (Thesis advisor)
  FCHPT ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 127

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103378
  diplomová práca
  book

  book

 10. Príprava a využitie bizmutových elektród pre stanovenie ťažkých kovov
  Machková Martina ; 041180  Švorc Ľubomír (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; Date of acceptation : 08.06.2015 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-oTCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113151
  diplomová práca
  book

  book