Search results

 1. The effect of the snow weighting on the temporal stability of hydrologic model efficiency and parameters
  Sleziak Patrik  Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Danko Michal Parajka Juraj
  Journal of Hydrology . No. 583 (2020), [14] s., art. no 124639
  multiple objective calibration TUW model efficiency of model temporal stability of the parameters of the model
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169420300998
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Vplyv spôsobu určenia teplotného faktora na simuláciu vodnej hodnoty snehu
  Danáčová Michaela ; 010160  Danko Michal Lajda Daniel
  Meteorologický časopis / Meteorological Journal . Roč. 22, č. 1 (2019), s. 11-20
  topenie snehu teplotný faktor vodná hodnota snehu
  http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/MC_2019-1.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Priebeh teplotného faktora a jeho vplyv na simuláciu vodnej hodnoty snehu
  Danáčová Michaela ; 010160  Danko Michal
  Zborník príspevkov zo seminára - 23. stretnutie snehárov : . online, s. 72-77
  snehová pokrývka vodná hodnota snehu teplotný faktor
  http://147.213.100.3:81/uh/sneh/Snehari2019.pdf
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Meranie povrchového odtoku vo vrcholovom horskom povodí pomocou simulátora dažďa / aut. Ladislav Holko, Michal Danko, Zdeněk Kostka
  Holko Ladislav  Danko Michal Kostka Zdeněk
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 19, č. 1 (2018), s. 101-108
  článok z periodika
  (2) - článok
  article

  article

 5. Factors controlling alterations in the performance of a runoff model in changing climate conditions
  Sleziak Patrik ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160 Duethmann Doris Parajka Juraj Danko Michal
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 66, no. 4 (2018), s. 381-392
  climate change efficiency of runoff model TUW model regression trees Austria
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Analýza citlivosti zrážkovo-odtokového modelu
  Valent Peter ; V160  Danko Michal Miklánek Pavol
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, č. 2 (2014), s. 267-280
  zrážkovo-odtokové modelovanie kalibrácia modelu analýza citlivosti neistoty modelu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Modelovanie návrhovej povodňovej vlny na malých povodiach bez pozorovaní s využitím GIS
  Danko Michal  Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, č. 2 (2011), s.340-348
  design flood waves doba koncentrácie GIS GIS method of CN curves metóda CN-kriviek návrhová povodňová vlna time of concentration
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Simulating scenarios of extreme floods for flood protection and control (Full paper)
  Kohnová Silvia ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160 Danko Michal
  HydroPredict 2010 : . s.nestr.
  modelovanie odtoku Myjava River basin povodie rieky Myjava runoff modelling scenáre extrémnych povodňových situácií scenarios of extreme flood events
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Simulating scenarios of extreme floods for flood protection and control (Abstract)
  Kohnová Silvia ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160 Danko Michal
  HydroPredict 2010 : . s.96
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 10. Simulating scenarios of extreme floods for protection and control (poster)
  Kohnová Silvia ; V160  Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160 Danko Michal
  HydroPredict 2010 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article