Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu65840 ddp^"
 1. Vplyv teploty a prítomnosti baktérií mliečneho kysnutia na rast &-lt;i&-gt;Escherichia coli&-lt;/i&-gt;
  Beranová Petra ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2021
  FCHPT ; 01.06.2021 ; potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150691
  diplomová práca
  book

  book

 2. Vplyv teploty a aktivity vody na rast &-lt;i&-gt;Escherichia coli&-lt;/i&-gt;
  Kočiš-Kovaľ Martin ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157683
  diplomová práca
  book

  book

 3. Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť &-lt;i&-gt;Escherichia coli&-lt;/i&-gt; a &-lt;i&-gt;Staphylococcus aureus&-lt;/i&-gt;
  Kvočiková Karolína ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 23.06.2020 ; potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150764
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu &-lt;i&-gt;Staphylococcus aureus&-lt;/i&-gt;
  Zelmanová Barbora ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; 24.06.2020 ; potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150836
  diplomová práca
  book

  book

 5. Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia
  Vrábová Lucia ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136458
  diplomová práca
  book

  book

 6. Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia
  Jurinová Ivana ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 28.05.2018 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136294
  diplomová práca
  book

  book

 7. Termorezistencia Staphylococcus aureus
  Urgelova Karla ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 29.05.2018 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136430
  diplomová práca
  book

  book

 8. Vplyv NaCl na dynamiku rastu vybraných mikroorganizmov
  Šipošová Petra ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 06.06.2017 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131790
  diplomová práca
  book

  book

 9. Vzťahy medzi potenciálne patogénnymi mikroorganizmami a environmentálnymi faktormi
  Györiová Romana ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 06.06.2017 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131786
  diplomová práca
  book

  book

 10. Hodnotenie inhibičného potenciálu vybraných syntetických a prírodných zdrojov
  Michalová Lucia ; 040270  Medveďová Alžbeta ; 040270 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 07.06.2016 ; 5.2.24. potravinárstvo ; I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131799
  diplomová práca
  book

  book