Search results

 1. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : Praktická příručka
  Kobliha Ivan  a kol.
  Praha : Leges, 2012 . - 390 s
  ISBN 978-80-87212-97-4
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 2. Tlakové láhve z hlediska požární bezpečnosti
  Kratochvíl Václav  a kol.
  Ostrava : SPBI, 2009 . - 155 s
  ISBN 978-80-7385-070-8
  tlakové nádoby požiarna ochrana
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2110
  Tlakové láhve z hlediska požární bezpečnosti

  book

 3. Tabulky pro automechaniky
  Gscheidle Rolf  a kol.
  Verlag Europa-Lehrmittel, 2008 . - 496 s
  ISBN 978-80-86706-21-4
  motorové vozidlá autoopravárenstvo
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  Tabulky pro automechaniky

  book

 4. Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických : Metodická príručka pre elektrotechnikov špecialistov
  Meravý Ján  a kol.
  Trenčín : Ján Meravý, 2007 . - 127 s
  ISBN 978-80-968509-4-5
  elektrické zariadenia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických

  book

 5. Tolley's Workplace Accident Handbook
  Tyler Mark  a kol.
  2nd ed
  Amsterdam : Elsevier, 2007 . - 443 s
  ISBN 978-0-75-068151-3
  priemyselné havárie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. 6.CSS

  CSS : Hotová řešení
  Staníček Petr  a kol.
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 267 s
  ISBN 80-251-1031-1
  kaskádový štýl HTML webové stránky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  CSS

  book

 7. The Lean Six Sigma : Pocket Toolbook
  George Michael L.  a kol.
  New York : McGraw-Hill, 2005 . - 282 s
  ISBN 0-07-144119-0
  riadenie kvality operačná analýza výrobný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Handbook of Induction Heating
  Rudnev Valery  a kol.
  New York : Taylor & Francis, 2003 . - 777 s
  ISBN 0-8247-0848-2
  elektrotepelná technika indukčný ohrev indukčné pece
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book