Search results

 1. Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie
  Bednárik Jaroslav ; M190  a kol.
  Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2006
  ISBN 978-80-89220-59-2
  slovník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  book

  book

 2. Telesná výchova a šport : Terminologický a výkladový slovník. 2.zv / [aut.]Sýkora,František a kol
  Sýkora František  Kips Milan a kol.
  Bratislava : Vydavateľstvo F.R and G.spol.s r.o, 1995 . - 402 s : Lit.,slovník
  ISBN 80-85508-26-5
  slovník
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book