Search results

 1. Štúdia merania nízkofrekvenčného hluku v pracovnom prostredí / aut. M Balážiková, a kol
  Balážiková M.  a kol.
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce : . S. 5-11
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 2. Škola nízkouhlíkovej energetiky / aut. Milan Perný, a kol.
  Perný Milan ; 032000  a kol.
  Energie 21 . Roč. 11, č. 4 (2019), s. 46
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 3. Prístupy k meraniu a komparácii hodnoty ľudského kapitálu na makroekonomickej úrovni / aut. Terézia Michalková, a kol
  Michalková Terézia  a kol.
  Významné faktory konkurencieschopnosti a ich vplyv na podnikateľské subjekty z územného a odvetvového hľadiska. . S. 37-47
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Model tepelných strát predizolovaných podzemných teplovodov / Mária Čarnogurská, a kol
  Čarnogurská Mária  a kol.
  Conference proceedings of the 36th Meeting of Departments of Fluid Mechnics and Thermodynamics : . S.
  (1) - článok
  article

  article

 5. Návrh experimentálneho zariadenia pre akumuláciu hydrátov zemného plynu / aut. Ján Siažik, a kol
  Siažik Ján  a kol.
  12. ročník Vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Alternatívne zdroje energie ALER 2016, Bobrovec 5.-7. október 2016 / . S.190-195
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. On botnets that use DNS for command and control
  Dietrich C. J.  a kol.
  EC2ND 2011 : . s.9-16
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov ako predpoklad uplatňovania koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
  De Jaegher Darina  Pokrivčáková S. Cagáňová Dagmar ; M330 a kol.
  Cudzie jazyky v škole 5 . s.18-22
  vzdelávanie učiteľov cudzie jazyky príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 8. Determination of trace amounts of bismuth in iron and steel by pre-column derivatization reversed-phase high-performance liquid chrorriatography with ethylenediaminetetraacetate
  Muramoto Taihei  Yukishita Yoshitaka Shimizu Tokuo a kol.
  Tetsu to hagane - Journal of the Iron and steel institute of Japan . , s.94-99
  (1) - článok
  article

  article

 9. Monitorovanie a riadenie simulovaných procesov
  Zolotová Iveta  a kol.
  MM Průmyslové spektrum . Č. 3 (2006)
  článok z periodika
  (3) - článok
  article

  article

 10. Prírodovedné vzdelávanie - inovácia systému vzdelávania, vymedzenie cieľov a kompetencií, ktoré by mal žiak vzdelávaním nadobudnúť
  Pichaničová Ivana  a kol.
  Pedagogické spektrum . Roč. 14, č. 1-2 (2005)
  článok z periodika
  (1) - príručka
  (1) - xxxx
  article

  article