Search results

 1. Ochrana životního prostředí II
  Kotovicová Jana  a kol.
  Brno : Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2009
  ISBN 978-80-7375-262-0
  XXX
  (1) - monografia
  book

  book

 2. Vybrané kapitoly z environmentalistiky
  Kotovicová Jana  a kol.
  Brno : Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brně, 2009
  ISBN 978-80-7375-285-9
  XXX
  (1) - monografia
  book

  book

 3. Effect of nitrogen on the austenite cooling transformation kinetics of a high-speed steel
  Wang Mingjia  Wang Yan a kol.
  XXX
  (1) - článok
  article

  article

 4. Implementácia metód počítačovej inteligencie v montážnej bunke
  Hajduk Mikuláš  a kol.
  XXX
  (1) - článok
  article

  article

 5. Atletické víceboje
  Ryba J.  a kol.
  Praha : Olympia, 2002
  ISBN 80-7033-584-X
  XXX
  (2) - monografia
  book

  book

 6. Výchova a vzdelávanie technických inžinierov pri prechode do 3. tisícročia
  Driensky Dušan ; M220  a kol.
  Bratislava : STU v Bratislave MTF, 2001
  XXX
  book

  book

 7. Riadenie školstva v Slovenskej republike
  Obdržálek Zdeněk  a kol.
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 1999
  XXX
  (1) - príručka
  book

  book

 8. Vybrané kapitoly zo školskej psychológie
  Hvozdík S.  a kol.
  Prešov, 1999
  XXX
  (1) - článok
  (1) - xxx
  book

  book

 9. Vedy o športe
  Zrubák Anton  Labudová Jela a kol.
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
  XXX
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  book

  book

 10. Expertízna správa z teplosmenných rúrok priemer 54 x 3,6 ocele 17341
  Hrivňák Ivan ; M130  a kol.
  Košice, 1992
  XXX
  book

  book