Search results

 1. Zeolity a zeolitové katalyzátory v spracovaní ropy a v petrochémii : Obh. 18.12.1996 / [aut.]Hudec,Pavol
  Hudec Pavol ; C8170 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1996 . - Nepr.str : Tab.,grafy,lit
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 2. Teoretické a experimentálne hodnotenie riaditeľnosti automobilov. Hab.práca / [aut.] Hudec,Pavol
  Hudec Pavol ; C8170 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1991 . - 115 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book