Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu6681 xcla^"
 1. Úlohy a význam strechy v staviteľsve a v spoločnosti
  Duda Emil ; V350  Oláh Jozef ; V180
  Strechy 2013 : . s.30-38
  roof significant society spoločnosť strecha význam
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 2. Strechy ako historický fenomén
  Oláh Jozef ; V180  Duda Emil ; V350
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 20, č.10 (2013), s.6-9
  Construction Engineering požiadavky requirements riešenia solution staviteľstvo
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Trvalo udržateľný rozvoj a vedeckotechnický pokrok
  Duda Emil ; V350 
  Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia : . s.39-41
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Humanizácia techniky a životného prostredia
  Duda Emil ; V350 
  Humanizácia a životné prostredie . s.9 - 21
  článok zo zborníka
  article

  article

 5. Antóni Gaudi a strechy
  Duda Emil ; V350  Oláh Jozef ; V180
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 13, č. 6 (2006), s.6-8
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Ekologické hodnoty v systéme kultúry
  Duda Emil ; V350 
  Trvalo udržateľný rozvoj a globalizácia : . s.5-7
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Globalizácia-civilizácia-kultúra
  Duda Emil ; V350 
  Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie : . s.43-47
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Technika a inžinierstvo v globálnom svete
  Duda Emil ; V350 
  Spoločenské a ľudské súvislosti globalizácie : . s.21-24
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Estetika v stavebníctve
  Duda Emil ; V350 
  Staviteľský almanach 2002 . s.87-91
  článok zo zborníka
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.