Search results

 1. Základy manažmentu
  Mihok Jozef  Trebuňa Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009
  ISBN 978-80-553-0345-1
  XXX
  (2) - monografia
  (6) - článok
  book

  book

 2. Udržateľný rozvoj : Život v medziach únosnej kapacity biosféry
  Adamišin Peter  Andrejovský Pavol Belicová Jana Bosák Martin Daniška Jaroslav Demo Milan Ďurica Darko Fehér Alexander Jureková Zuzana Jurík Ľuboš Hronec Ondrej Húska Jozef Majerník Milan Mederly Peter Mihok Jozef Sklenár Štefan Tóthová Monika Virčíková Edita
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007
  ISBN 978-80-8069-826-3
  XXX
  (1) - článok
  book

  book

 3. Technicko-ekonomické aspekty environmentálneho manažérstva
  Engel Jacek  Mihok Jozef Bosák Martin Majerník Milan
  Košice : Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2006
  ISBN 80-8073-584-0
  XXX
  (2) - článok
  book

  book