Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu6762 ddz^"
 1. Quotients of partial abelian monoids = Kvocienty čiastočných abelovských monoidov : Obhajoba 27.09.2001
  Jenča Gejza ; E170  Olejček Vladimír (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 52 s
  algebraické grupy Abelovské variety
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Zovšeobecnenie pojmu atómu pre konečne aditívne miery : Kand.diz.práca : V.odb. 11-04-9 : Obh. 03.12.1979 / [aut.] Olejček,Vladimír, RNDr.; Škol. Riečanová,Zdena
  Olejček Vladimír ; E050  Riečanová Zdena (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979 . - 40 s Autoref.1979, 11 s
  matematická analýza
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book