Search results

 1. Spôsob efektívneho zhodnocovania odpadových lepených skiel a modulová konštrukcia zariadenia : úžitkový vzor č. 8786 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Petr Blecha, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Blecha Petr Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 5 s.
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Lis na pelety : Užitný vzor č. 26340
  Šooš Ľubomír ; J0070  Ondruška Juraj ; J0070 Biath Peter ; J0070 Matúš Miloš ; J0070 Zegzulka Jiří
  Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2014 . - 10 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Karoséria automobilu a spôsob jej výroby : Úžitkový vzor č. 6584, Dátum oznámenia o zápise: 4.11. 2013, Vestník ÚPV SR č. 11/2013
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070 Urban František ; J0060
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 7 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Sústava konštrukčných uzlov na elimináciu axiálnych síl v strojových zariadeniach : Číslo úžitkového vzoru: 6045 SK, Dátum nadobudnutia: 2.3. 2012
  Šooš Ľubomír ; J0070  Ondruška Juraj ; J0070 Matúš Miloš ; J0070
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012 . - 11 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Kotúč dezintegračného stroja s vymeniteľnými klinmi : Ćíslo úžitkového vzoru : 5854 SK , Dátum nadobudnutia: 22.8. 2011
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070 Letko Martin
  2011 . - 5 s
  . - Ćíslo úžitkového vzoru : 5854 SK , Dátum nadobudnutia: 22.8. 2011
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu : číslo úžitkového vzoru: 5802 SK. Dátum nadobudnutia: 24.6. 2011
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070
  2011 . - 7 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov : č.íslo úžitkového vzoru : 5803 SK, Dátum nadobudnutia: 24.6. 2011
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070 Ondruška Juraj ; J0070
  2011 . - 5 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book