Search results

 1. Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu : zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020 / aut. Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Marek Šooš, Tomáš Marek, Peter Križan, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Šooš Marek Marek Tomáš Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 4 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Zhutňovací stroj s rotujúcim bubnom a nehybným tŕňom : patentový spis č. 288712 / aut. Ľubomír Šooš, Marek Štefanka, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Štefanka Marek Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 9 s.
  zhutňovací stroj
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok : patentový spis č. 288498 / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 13 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Spôsob výroby karosérie automobilu a karoséria automobilu : patentový spis č. 288523 / aut. Ľubomír Šooš, Miloš Matúš, František Urban
  Šooš Ľubomír ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Urban František ; 020060
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 5 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok : zverejnená patentová prihláška č. 5035-2014 , patentový spis č. 288498/ aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 13 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Lis na pelety : patentový spis č. 288360 / aut. Ľubomír Šooš, Juraj Ondruška, Peter Biath, Miloš Matúš, Jiří Zegzulka
  Šooš Ľubomír ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Biath Peter Matúš Miloš ; 020070 Zegzulka Jiří
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 11 s.
  zhutňovacie stroje compaction equipment
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Spôsob viacstupňového zhutňovania surovín so zvýšenou vlhkosťou a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu : Patent č. 288169 SK
  Šooš Ľubomír ; J0070  Matúš Miloš ; J0070
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 7 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book