Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu68067 avs^"
 1. Pevnostné posúdenie manipulačnej plošiny pre vertikálnu dopravu : výskumná správa pre Technocon s.r.o. / aut. Juraj Ondruška, Peter Križan, Jozef Bábics ; rec. Vladimír Požgay, Jakub Hrubý
  Ondruška Juraj ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Požgay Vladimír (rec.) Hrubý Jakub (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2021 . - 17 s.
  manipulačná plošina pevnosť vertikálna doprava tuhosť deformácie posunutie konštrukčné uzly handling platform strength vertical transport stiffness deformations displacement structural nodes
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Pevnostné posúdenie konštrukcie robotického pracoviska : Implementácia podesty robota v rámci linky SUV a MIX / aut. Juraj Ondruška, Peter Križan, Jozef Bábics ; rec. Vladimír Požgay, Peter Novanský
  Ondruška Juraj ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Požgay Vladimír (rec.) Novanský Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava SjF STU v Bratislave 2021 . - 8 s.
  manipulačná plošina pevnosť vertikálna doprava tuhosť deformácie posunutie konštrukčné uzly handling platform strength vertical transport stiffness deformations displacement structural nodes
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 3. Vákuová sortovacia hlava : Projekt aplikovaného výskumu č. 2018/14613:1-26C0 Výskum technologických uzlov automatizovanej linky na výrobu segmentov oceľových konštrukcií / aut. Ľubomír Šooš, Ľudovít Kolláth, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Iveta Onderová, Miloš Matúš, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Kolláth Ľudovít ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Bratislava SjF STU 2020 . - 18 s.
  sortovanie sortovacia hlava prísavky vákuum sorting sorting unit vacuum
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Dynamický výpočet ťažného lana pre lanový (dopravný) vozík : výskumná správa pre Process Automation Solutions, s.r.o. / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Ondrej Chlebo, Jozef Bábics, Viliam Čačko ; rec. Vladimír Požgay
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Chlebo Ondrej ; 020010 Bábics Jozef ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Požgay Vladimír (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2019 . - 6 s.
  lano lanový vozík pevnosť metóda konečných prvkov tuhosť deformácie posunutie konštrukčné uzly rope rope trolley strength finite element method (FEM) stiffness deformations displacement structural nodes
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Výskum zhutňovacieho systému suchých kalov / aut. Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš, Juraj Ondruška, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - 25 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Výskum trvanlivosti nástrojov progresívnej konštrukcie zhutňovacieho stroja a vývoj adaptívneho riadenia procesu zhutňovania : záverečná výskumná správa / aut. Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš, Marcela Pokusová, Juraj Beniak, Jozef Bábics
  Šooš Ľubomír ; 020070  Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Pokusová Marcela ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2018 . - [23] s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 7. Skúšky peletovania digestátu z bioplynových staníc / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Jozef Bábics
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 10 s.
  digestát fermentácia digestate fermentation
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 8. Vývoj tlakového uzáveru výstupu suchých kalov proti úniku pary / aut. Jozef Bábics, Juraj Ondruška, Ľubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš
  Bábics Jozef ; 020070  Ondruška Juraj ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 24 s.
  čistiarenský kal sewage sludge
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Výskum vplyvu teploty maziva na zmenu rozmerov, stárnutie a pevnosť konštrukcie nových a tepelne vystarnutých plastových klietok - Kinex Bytča / aut. Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Juraj Ondruška, Igor Berta
  Šooš Ľubomír ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Berta Igor ; 020050
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2017 . - 32 s.
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 10. Mechanická a chemicko-termická úprava v procese spracovávania odpadového viacvrstvového skla nespracovateľného bežnými technológiami : P11701/2015 / aut. Ľubomír Šooš, Marcela Pokusová, Miloš Matúš, Milan Rafaj, Peter Biath, Juraj Ondruška, Jozef Bábics ; rec. Martin Múdry, Peter Širica
  Šooš Ľubomír ; 020070  Pokusová Marcela ; 020070 Matúš Miloš ; 020070 Rafaj Milan ; 020070 Biath Peter ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Múdry Martin (rec.) Širica Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 47 s.
  vrstvenné sklo spracovanie laminated glass
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book