Search results

 1. Supraharmonické počas nabíjania batérie elektrického bicykla
  Štugner Branislav ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 52 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBC94EEE1E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Statická kompenzácia účinníka pre vybraných odberateľov
  Princ Vladimír ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 76 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131145
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Nábehové prúdy spotrebičov so spínanými zdrojmi
  Rožič Andrej ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 91 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131168
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Úprava elektroinštalácie výrobnej prevádzky pre pripojenie systému záložného napájania
  Okál František ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 48 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131109
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Inteligentná elektroinštalácia riadená PC Rasberry Pi
  Bíróczi Lukáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 81 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131130
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Inteligentný merací systém pre FVE v laboratórnych podmienkach
  Pavelka Matej ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2017 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 49 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131112
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Meranie a vyhodnocovanie dát z analyzátorov kvality elektrickej energie
  Dragúň Marián ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 76 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131114
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Analýza kvality elektrickej energie v ostrovnom fotovoltickom systéme
  Štekel Jozef ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 71 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131115
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Analýza vybraných prevádzkových stavov na modeli elektrizačnej sústavy na ÚEAE
  Bičan Marián ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 78 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131100
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Analýza zapojení inteligentných elektromerov
  Oboňa Patrik ; 032000  Janiga Peter (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ELT . - 87 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102641
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book