Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu69744 dbp^"
 1. Návrh odporučení na udržateľné stratégie SZP pre MSP na Slovensku v oblasti udržateľnej výroby
  Babišová Monika ; M  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development spoločensky zodpovedné podnikanie trvalo udržateľný rozvoj priemyselný podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71108
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh odporučení na udržateľné stratégie SZP pre MSP na Slovensku v oblasti udržateľnej logistiky
  Schiffel Lukáš ; M  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management spoločensky zodpovedné podnikanie trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70913
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh odporučení na udržateľnosť stratégie spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) pre malé a stredné podniky na Slovensku : Bakalárska práca
  Zemková Monika  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  stakeholders environment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61984
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Závery a odporúčania z kritickej analýzy využívania spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) v podmienkach priemyselných podnikov Slovenskej a Českej republiky
  Kostolný Igor ; M3000  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  agenda 21 trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému procesných opatrení na zvýšenie efektívnosti riadiacej činnosti a motivácie v podniku Chirana - Dental, s.r.o. = The proposal of the system of procedural measures to increase efficiency in management activity and motivation at the enterprise Chirana-Dental, s.r.o. : Bakalárska práca
  Hrdinová Gabriela ; M4000  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 60 s 1 CD-ROM
  pracovná motivácia procesné riadenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.