Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu69863 amg^"
 1. Vplyv technológie na únosnosť pilót
  Stacho Jakub ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (rec.) Brodniansky Ján ; 010190 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 198 s.
  ISBN 978-80-227-4790-5
  hĺbkové základy pilóty vŕtané pilóty CFA pilóty DDS pilóty numerické modelovanie Cavity Expansion Theory
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
  Frankovská Jana ; V150  Vaníček Ivan (rec.) Weiglová Kamila (rec.) Wagner Peter (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 114 s.
  ISBN 978-80-227-3771-5
  geotechnical parameters fine-grained soil laboratory testing jemnozrnné zeminy laboratórne skúšky geotechnické parametre
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa Eurokódov
  Turček Peter ; V150  Frankovská Jana ; V150 Súľovská Monika ; V150
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 160 s.
  ISBN 978-80-89113-76-7
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
  Frankovská Jana ; V150  Slaninka Igor Kordík Jozef Jurkovič Ľubomír Šottník Peter Greif Vladimír Dananaj Ivan Mikita Slavomír Dercová Katarína ; C4310 Jánová Vlasta
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010 . - 360 s.
  ISBN 978-80-89343-38-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.