Search results

 1. Vplyv technológie na únosnosť pilót
  Stacho Jakub ; 010150  Frankovská Jana ; 010150 (rec.) Brodniansky Ján ; 010190 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - CD-ROM, 198 s.
  ISBN 978-80-227-4790-5
  hĺbkové základy pilóty vŕtané pilóty CFA pilóty DDS pilóty numerické modelovanie Cavity Expansion Theory
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Nové prístupy k stanoveniu geotechnických parametrov jemnozrnných zemín
  Frankovská Jana ; V150  Vaníček Ivan (rec.) Weiglová Kamila (rec.) Wagner Peter (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 114 s.
  ISBN 978-80-227-3771-5
  geotechnical parameters fine-grained soil laboratory testing jemnozrnné zeminy laboratórne skúšky geotechnické parametre
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Navrhovanie geotechnických konštrukcií podľa Eurokódov
  Turček Peter ; V150  Frankovská Jana ; V150 Súľovská Monika ; V150
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 160 s.
  ISBN 978-80-89113-76-7
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Atlas sanačných metód environmentálnych záťaží
  Frankovská Jana ; V150  Slaninka Igor Kordík Jozef Jurkovič Ľubomír Šottník Peter Greif Vladimír Dananaj Ivan Mikita Slavomír Dercová Katarína ; C4310 Jánová Vlasta
  Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010 . - 360 s.
  ISBN 978-80-89343-38-6
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book