Search results

 1. Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy
  Frankovská Jana ; V150  Súľovská Monika ; V150 Turček Peter ; V150 Matys Mirko (rec.) Balucha Martin (rec.)
  1.vyd. - 1. opr. dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 160 s
  ISBN 978-80-227-4018-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 2. Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy
  Frankovská Jana ; V150  Súľovská Monika ; V150 Turček Peter ; V150
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 162 s
  ISBN 978-80-227-3622-0
  geotechnical investigation geotechnical parameters geotechnical engineering foundation geotechnické konštrukcie geotechnické kategórie zakladanie stavieb geotechnický prieskum
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF14120
  book

  book