Search results

 1. Zakladanie stavieb a druhá generácia eurokódov
  Frankovská Jana ; 010150 
  Eurostav : . Roč. 27, č. 1-2 (2021), s. 26-28
  zakladanie stavieb geotechnické konštrukcie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. A comparison between three methods of soft-soil improvement techniques
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  12th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications - CogInfoCom 2021 : . USB kľúč, s. 217-222
  zlepšovanie podložia numerické modelovanie štrkové piliere
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Numerical modelling of soft soil improvement techniques
  Zarazvand Bahman ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 530-536
  ground improvement numerical modelling road embankment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vplyv aktivizácie zosuvov v trase diaľnice na rozsah sanačných opatrení
  Kopecký Miloslav ; 010150  Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Frankovská Jana ; 010150
  Zakládání staveb Brno 2021 . online, s. 47-54
  zosuv trasa diaľnice stabilita svahu
  http://www.cgts.cz/images/konference_Brno_2021/login/registration/21497dfvhskepjp24686ebkgjw7686gdgkuo/Sbornik_Zakladani_staveb_CGTS_2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Požiadavky na vlastnosti materiálov pre zemné práce
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 138-145
  zemné práce vlastnosti materiálov násypy zemná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Stanovenie relatívnej uľahnutosti dunajských štrkov pomocou dynamickej penetrácie
  Kučová Eliška ; 010150  Frankovská Jana ; 010150
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 75-83
  relatívna uľahnutosť ťažká dynamická penetrácia stredne ťažká dynamická penetrácia dunajské štrky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Možnosti využitia horninového prostredia na energetické účely
  Frankovská Jana ; 010150 
  Geotechnika 2020 . USB kľúč, [6] s.
  energetické geotechnické konštrukcie tepelná kapacita tepelná vodivosť
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 8. Analýza efektívnosti zlepšenia podložia násypov ciest štrkovými piliermi
  Frankovská Jana ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Mušec Peter
  Silniční obzor . Roč. 81, č. 1 (2020), s. 12-15
  zlepšenie podložia štrkové piliere numerické modelovanie násypy
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Zmena trasy diaľnice vyvolaná skalným zosuvom
  Kopecký Miloslav ; 010150  Fraštia Marek ; 010140 Frankovská Jana ; 010150 Ondrášik Martin ; 010150 Brček Martin ; 010150 Liščák Pavel Novotný Jan
  Zakládání staveb - Brno 2019 : . S. 13-20
  zosuv trasa diaľnice stabilita svahu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Deformation modulus determination from pressuremeter and dilatometer tests for crystalline rock
  Kuvik Marian ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Frankovská Jana ; 010150
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [9] s., art. no. 042010
  deformačný modul hornín pressiometrická skúška dilatometrická skúška
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/4/042010/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article