Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu70412 xcla^"
 1. Selected Aspects of Slovak Republic Territorial Development Visions
  Húsenicová Jarmila ; V181  Dohňanská Zuzana ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 15-20
  Agenda 21 sustainable urban development green infrastructure methodology approach territorial development urban land rent
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Príspevok k projektovaniu a obnove stavebného fondu na vidieku
  Dohňanská Elena ; 010310  Dohňanská Zuzana ; 010180
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch III : . CD-ROM, s. 141-144
  vidiek stavebný fond obnova projektovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Kontext a materialita v architektúre vidieckeho historického prostredia
  Dohňanská Elena ; 010310  Dohňanská Zuzana ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 63-67
  vidiek stavebný fond obnova projektovanie materialita
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Archtrip 2015
  Dohňanská Zuzana ; 010180 
  Arch : . Roč. 20, č. 12 (2015), s. 70
  architektúra odborná študijná cesta
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Faktory determinujúce návrh hydroizolačných opatrení spodných stavieb
  Dohňanská Zuzana ; V180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 98-101
  hydroizolačný systém využitie suterénu hydrofyzikálne zaťaženie geologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Možnosti hydroizolácie spodných stavieb – prehľad hydroizolačných systémov a nové materiálové riešenia
  Dohňanská Zuzana ; 010180 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 72-78
  vodostavebný betón membránové hydroizolácie viacvrstvové hybridné membrány
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Archtrip 2014
  Dohňanská Zuzana ; V180 
  Arch . Roč. 19, č. 12 (2014), s. 65
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Catering facilities
  Dohňanská Zuzana 
  ALFA . č.4/ A (2002), s.58-61
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article