Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu70744 ddp^"
 1. Návrh formy financovania investičných aktivít priemyselných podnikov v podmienkach SR
  Farkaš Andreas ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164229
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia formy financovania investičných aktivít v priemyselnom podniku
  Mikulička Martin ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164238
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh metódy riadenia finančnej výkonnosti spoločnosti Slovalco a.s.
  Čaklošová Soňa ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; strojárstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158237
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh spôsobu finančného zabezpečenia inovačných aktivít podniku
  Zaoral Matej ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 06.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143636
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh optimalizácie spôsobu obstarania výrobného materiálu v podniku ZF Slovakia a.s.
  Bubák Branislav ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 06.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143601
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh spôsobu oceňovania materiálu pre tvorbu štandardných cien výrobkov
  Farkašová Erika ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 06.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143609
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh využitia alternatívnych zdrojov na financovanie dlhodobého hmotného majetku
  Polacká Veronika ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 05.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143630
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh uplatnenia princípov controllingu v systéme manažérstva nákladov priemyselného podniku
  Sorát Matúš ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 05.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143638
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zníženie finančných rizík v priemyselnom podniku na základe analýzy ex post a ex ante
  Majchrák Martin ; 064000  Talnagiová Viktória (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 05.06.2019 ; 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143624
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zmeny algoritmu riadenia výrobnej logistiky v spoločnosti Premas, spol. s r. o., Bratislava = The proposal of the change of algorithm of production logistics in the company Premac Ltd. Bratislava : Diplomová práca
  Talnagiová Viktória ; M4000  Richter Milan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 88 s Prílohy, 1 CD-ROM
  betónové prefabrikáty logistika logistický reťazec algoritmus výrobná logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.