Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu70961 ddp^"
 1. Numerické modelovanie aplanácie rohovky pri vyšetrení Goldmanovou metódou
  Jakabovič Peter ; 020010  Hučko Branislav ; 020010 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; 07.07.2020 ; strojárstvo, kybernetika ; I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150544
  diplomová práca
  book

  book

 2. Porovnanie numerických modelov chrupavky pomocou Akaikeho kritéria
  Bényi Máté ; 020010  Hučko Branislav ; 020010 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; 15.06.2017 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133633
  diplomová práca
  book

  book

 3. Application of magnetic field in the regenerative medicine
  Berezňák Juraj ; 020010  Hučko Branislav ; 020010 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; 16.06.2017 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133550
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh úprav nádrží používaných pri opravách podzemných sond
  Hrebeň Ľuboš ; 020010  Hučko Branislav ; 020010 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 15.06.2016 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133570
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv vystuženie rámu ventilátora s remňovým prevodom na vlastné frekvencie
  Danko Tomáš ; 020010  Hučko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 18.06.2015 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika ; I-APLM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112820
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh testovacieho zariadenia AlGaN piezokeramiky
  Múdry Martin ; 020010  Hučko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 19.06.2015 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika ; I-APLM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112935
  diplomová práca
  book

  book

 7. Napäťovo-deformačná analýza tlakovej skúšky nosnej konštrukcie traktora
  Pospíšil Tomáš ; 020010  Hučko Branislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 18.06.2015 ; 5.1.7. aplikovaná mechanika ; I-APLM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112952
  diplomová práca
  book

  book

 8. Fotoelasticimetrické meranie a numerický výpočet koeficientu koncentrácie napätia
  Gschwandtner Libor ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics finite element method metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95169
  diplomová práca
  book

  book

 9. Biomechanický model platničky
  Holko Michal ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics ANSYS ANSYS ANSYS ANSYS medzistavcová platnička
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85399
  diplomová práca
  book

  book

 10. Zariadenie pre skenovanie chrbta
  Horvát František ; J0010  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  mechatronika Mechatronics spine accuracy transformation transformácia presnosť chrbtica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85345
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.