Search results

 1. Long-term development of discharge and nitrate concentrations in the Little Carpathians headwaters / aut. Pavla Pekárová, Pavol Miklánek, Ján Pekár, Zuzana Danáčová
  Pekárová Pavla  Miklánek Pavol Pekár Ján Danáčová Zuzana
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 21, č. 1 (2020), s. 48-55
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. Monitoring changes in the morphology and storage of a small water reservoir: A Case study from Vrbovce, Slovakia
  Výleta Roman ; 010160  Valent Peter ; 010160 Danáčová Zuzana
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 2 (2020), s. 30-35
  ADCP water reservoir bathymetry sedimentation
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/2/article-p30.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Vývoj vybraných hydrologických charakteristík na Dunaji v Bratislave [elektronický dokument]
  Blaškovičová Lotta  Danáčová Zuzana Lovásová Ľubica Šimor Viliam Škoda Peter
  Bratislava : Slovenský hydrometeorologický ústav, 2013 . - [15 s
  http://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/ODBORNE_AKTUALITY/files/hydro/Vyvoj_H_charakteristik_na_Dunaji_v_BA.pdf
  z elektronických zdrojov
  book

  book

 4. Merania prietoku indikátorovými metódami v podmienkach slovenských tokov
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Meteorologický časopis / Meteorological Journal . Roč.15, č.1 (2012), s.13-18
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Meranie prietoku a jedna z menej využívaných metód merania prietoku na Slovensku - indikátorová metóda (poster)
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFL - Posters issued in home editorships
  article

  article

 6. Meranie prietoku a jedna z menej využívaných metód merania prietoku na Slovensku - indikátorová metóda(abstrakt)
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 7. Využitie indikátorovej metódy pre stanovenie prietoku v otvorených korytách
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160 Kaňuková Katarína ; V160
  Hydrologické dny 2010.Voda v měnícím se prostředí. 1.,2.diel : . s.159-165
  conductivity vodivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. K procesu zmiešania indikačnej látky v prirodzených korytách tokov pri meraní prietoku indikátorovou metódou
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.11, č. 1 (2010), s.70-77
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Experimentálne merania pre stanovenie prietoku v otvorených korytách tokov pomocou indikátorovej metódy
  Danáčová Zuzana  Danáčová Michaela ; V160
  Vodohospodársky spravodajca . Roč. 53, č. 3-4 (2010), s.13-16
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Experimentálne merania pre stanovenie prietoku v otvorených korytách tokov pomocou indikátorovej metódy.
  Danáčová Zuzana  Kaňuková Katarína ; V160 Danáčová Michaela ; V160
  8. konferencia mladých vodohospodárov : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article