Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu71853 xcla^"
 1. Výhľad na Biele Karpaty
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . Roč.15, č.3 (2010), s.42-44
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Komfortná, sympatická a kvalitná premena
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . Roč.15, č.11 (2010), s.26-30
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Nové budovy Žilinskej univerzity. Univerzita Žilina VPÚ DECO Bratislava
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . Roč.14, č. 11 (2009), s.36-41
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Tvorba prostredia pre chorých Alzheimerovou chorobou
  Holčeková Mária ; A8180 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.96-101
  Alzheimerova choroba dezorietácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. 8-čkové paralely : Dni architektúry, Braatislava 16.-17.máj 2008
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . roč.13, č.6 (2008), s.62
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Sivý kubus : ADB REAL Trenčín Fabrication on Space
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . roč.13, č.5 (2008), s.26-29
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Coming - going - meeting
  Holčeková Mária ; A8180  Baloga Martin ; A7170 Bátor Jozef ; A8180
  Tourism for All 2. part-Results. Bratislava - Poprad, May 5-17,2008 . s.29-31
  turizmus univerzálne navrhovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. 4 stores : 4 obchody Trenčík, Šimún - Beďatš
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . roč.13, č. 4 (2008), s.26-27
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Hra farieb
  Holčeková Mária ; A8180 
  Arch . roč.12, č.10 (2007), s.20-21
  farba interiér
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Living environment for Alzheimer´s diseased people
  Holčeková Mária ; A8180  Puškár Peter ; A8180
  Theory and History of Architecture, Urban Planning and Product Design in Studies by PhD Students at FA STU in Bratislava, 2006-2007 . s.62-68
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article