Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu747 avs^"
 1. Návrh metodickej realizácie a štruktúry technických činností pri zavádzaní a previerke systémov riadenia akosti
  Linczényi Alexander ; M300  Kučerová Marta ; M4000 Jedlička Milan ; M190 Molnár Pavol ; M190 Šrubařová Ružena ; M300 Vaňová Jaromíra ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1992
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Návrh metódy realizácie a štruktúry technických činností pri zavádzaní a previerke systémov riadenia akosti
  Linczényi Alexander ; M300 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1991
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Hodnotenie úrovne akosti poskytovaných služieb
  Linczényi Alexander ; M300  Jedlička Milan ; M190
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Zdokonaľovanie riadiaceho a informačného systému : RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander ; M300  Marko Jozef ; M Mulíková Dagmar ; M
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 55 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Návrh oblastí a obsahu hodnotenia spôsobilosti podnikov : HZ 29/90
  Linczényi Alexander ; M300 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Racionalizácia súčasnej organizačnej štruktúry riadenia SVŠT Bratislava so zreteľom na vývojové tendencie a perspektívy rozvoja vysokých škôl : Realizačný výstup z čiastkovej výskumnej úlohy RŠ I-06/01
  Linczényi Alexander (Research team head) ; M300  Marko Jozef (Research team member) ; M Sakálová Elena (Research team member) Mulíková Dagmar (Research team member) ; M Sroková Margita (Research team member)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1989 . - 78 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh informačného poriadku SVŠT / Alexander Linczényi a kol
  Linczényi Alexander (xxx) ; M300 
  Trnava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 47 s
  Školy vysoké technické poriadky informačné
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Návrhy na zefektívnenie toku informácií v podmienkach SVŠT Bratislava
  Linczényi Alexander (Research team member) ; M300  Marko Jozef (Research team member) ; M Kroupa Miroslav (Research team member) Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Kolčiterová Alžbeta (Research team member)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1987 . - 58 s
  tok informácií
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.