Search results

 1. Green IT. Príručka manažéra
  Bohuš Ján  Ďorďa Milan Ďuračková Kristína Halásová Zuzana Horský Roman Hrnčiar Martin Hrubý Dušan Jakubíková Daniela Kováč Adrián ; E070 et al.
  Bratislava : E International Slovakia, s.r.o., 2010 . - 398 s
  ISBN 978-80-969747-4-0
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book